Hjem

Velkommen til den uoffisielle hjemmesiden for ECMOnord, ECMO-teamet ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Vi har satt opp denne siden for at sykehusene vi samarbeider med lett skal komme i kontakt med oss for å diskutere pasienter som kan ha behov for ECMO.

ECMO er en mini-hjertelungemaskin som kan erstatte hele hjerte- og/eller lungefunksjonen når pasienten har en akutt, reversibel, livstruende svikt i disse organene. På den måten kjøper vi oss tid til transport, prognostisering og terapi når pasientens tilstand er så alvorlig at han ellers ikke ville kunnet overleve. Dette dreier seg om svært syke pasienter, og prognosen avhenger av grunntilstanden.

 

Kommunikasjonsvei ECMO ekstern

ECMO kan iverksettes etter konvensjonell transport til UNN-Tromsø eller ved at ECMO-teamet rykker ut til samarbeidssykehus og etablerer ECMO der. Dette valget er  avhengig av hvor alvorlig pasientens tilstand er og hvor fort den utvikler seg.

I tilfeller der ECMO-team fra sør er mer hensiktsmessig vil UNN-Tromsø ta kontakt med Rikshospitalet for å iverksette dette.

Vi har tre dokumenter som er viktige for samarbeidspartnere våre:

Indikasjoner og kontraindikasjoner for ECMO

Forberedelse for mottak av ECMO-team

UNNs ECMO-protokoll