Kontakt

Ta kontakt med klinikere og intesivleger ved UNN på vanlig måte dersom du har en pasient du ønsker å diskutere. Disse vil i sin tur ta kontakt med ECMOteamet dersom pasienten trenger ECMO som del av behandlingen sin.

Kommunikasjonsvei ECMO ekstern

Dersom du ønsker direkte kontakt med ECMO-teamet kan du ta kontakt med vakthavende thoraxanestesilege på telefon 77798179 eller sende en mail til ecmo@unn.no

Du kan også bruke skjemaet under