Om oss

ECMOnord er ECMO-teamet ved Universitestsykehuset i Nordnorge.

Teamet består av thoraxkirurger, thoraxanestesileger, intensivleger, intesivsykepleiere og perfusjonister. ECMO-teamet samarbeider tett med alle relevante spesialiteter i forhold til pasientens aktuelle tilstand. ECMO-teamet har en egen vaktlinje og gjennomfører reglemessig tverrfaglig ECMO-prosedyretrening. Alle thoraxanestesiologer, thoraxkirurger og perfusjonister på UNN inngår i ECMO-teamet og i ECMO-utrykningsteamet. En stor andel av intesivsykepleierene ved intensivavdelingen på UNN-Tromsø er ECMO-kompetente.

Vi behandler pasientene våre ved intensivavdelingen ved UNN-Tromsø. Vi samarbeider med andre ECMO-sentre i Norge og utlandet, og utveksler erfaringer og pasienter avhengig av kapasitet og pasientbehov.

Vi har beredskap for å reise ut å legge pasienter på ECMO i hele Helse Nord dersom pasientene har blitt så syke at de ikke er transportable på konvensjonelt vis. Disse pasientene transporteres deretter på ECMO til en ECMO-kompetent intensivavdeling.

Vi har ca 25 pasienter i året fordelt på ECMO-HLR, cardiogent sjokk, ECMO for lungesvikt og postcardiotomi-ECMO. Til sammen ligger pasientene ca 150 døgn per år. Omtrent halvparten av pasientene ovelever til sykehusutskrivelse.

Prosedyrene våre er under stadig revisjon og er nedfellt i UNNs ECMO-protokoll

Vi rapporterer resultatene våre til ELSO, Extracorporeal Life Support Organization

ECMO-historien i Tromsø stekker seg tilbake til 1988, da professor Lars Bertnæs gjennomførte den første ECMO-behandlignen i Norge på daværende RiTø, Regionsykehuset i Tromsø. I 2013 innførte vi et formelt ECMO-program på UNN-Tromsø.