ECMO-utrykningsteam

Forberedelse for mottak av ECMOteam

ECMO-utrykningsteamet bestående av thoraxkirurg, perfusjonist og thoraxanestesilege kan rykke ut til alle sykehus i Helse Nord. Teamet kan rykke ut på under 1 times varsel og transporteres med luftambulanse til det aktuelle sykehuset.

ECMOutrykningsteamet rykker ut etter tverrfaglig telefonkonferanse med innringer, intesivleger, ECMO-team og leger ved moderavdelingen for den tilstanden pasienten har.

Indikasjonene for å rykke ut med ECMO-team er de samme som om vi skulle vurdert pasienten etter ankomst på UNN. I tillegg legger vi inn en fysiologisk buffer ettersom vi skal igjennom en transport.

Hvis det blir besluttet at ECMOteamet skal rykke ut er det flott om det blir iverksatt tiltak på sykehuset der pasienten befinner seg i henhold til prosedyren for forberedelse for mottak av ECMO-team.. Dette sikrer at ECMO-utrykningsteamet raskt får gode arbeidsforhold slik at pasientsikkerheten kan holdes på topp. Unngå å koble pasienter ifra intensivrespiratoren under overflytting til operasjonsstue.

Etter etablering av ECMO blir ECMO-utrykningsteamet til pasienten er stabilisert. Deretter planlegges transport til UNN med tilgjengelig luftambulanseressurs. Denne fasen haster mindre, og det kan hende ECMO-utrykningsteamet blir værende på samarbeidsykehust i timer eller dager i påvente av hjemtransport. Vi binder ikke opp luftambulanseressurser under den tiden vi jobber inne på sykehus.

Vår visjon er at alle pasienter som har et medisinsk behov for ECMO i Helse Nord skal få dette tilbudet med samme sikkerhet uavhengig av hvilket sykehus de er innlagt på.

ECMO-utrykningsteamet gjennomførte sitt første oppdrag desember 2015, og har siden dette gjort ca 5 oppdrag per år.

Våre retningslinjer er laget for å etterleve ELSOs retningslinjer for organisering av ECMO-transport. Grunnlaget for ECMO-utrykning i Nordnorge er redegjort for i mini-HTA om ECMO-utrykning på bestilling fra Helse Nord. Det senteret som har størst erfaring med ECMO-utrykning i verden er Karolinska Sjukhuset i Stockholm. De har publisert sine erfaringer etter å ha gjennomført mer enn 700 transporter siden 1996