Fullskalaøvelse på ECMO-assistert hjertelungeredning etter en drukningsulykke

Dette er en film fra en øvelse der en person blir reddet ut av en bil som har kjørt i vannet. Personen har hjertestans ved redning og det iverksettes hjertelungeredning og tranpsort til sykehuset der ECMO-teamet er varslet. Pasienten legges deretter på ECMO under pågående hjertelungeredning.

Vi har modifisert en «Anne-dukke» og bygget inn sirkulasjon ved hjelp av en impellerpumpe og kannylerbare lysker av balistisk gèle med kannylerbare silikon-kar.