Pasienten min er nedkjølt og har hjertestans

Hvis du vet eller misstenker at pasienten din har hjertestans på grunn av nedkjøling gjelder Veileder for håndtering av aksidentell hypotermi i Helse Nord

AMK-Tromsø koordinerer disse aksjonene og nås via sentralbord 77 62 60 00 eller medisinsk nødtelefon 113.

Vi vil alltid gjøre en vurdering på hvordan vi hurtigst mulig kan etablere ECMO, og det kan være aktuelt å bruke ECMO-utrykningsteamet og utføre oppvarmingen på annet sykehus enn UNN-Tromsø dersom dette gir stor tidsgevinst.

Aksidentell hypotermi