Pasienten min har hjertestans

Varm hjertestans vil som hovedregel ikke være en indikasjon for ECMO-utrykning

For hjertestanspasienter under pågående hjertelungeredning er det terapeutiske tidsvinduet svært smalt og alt med disse pasientene dreier seg om å spare tid.

ECMOteamet tar stilling til i hvert enkelt tilfelle om det er raskest å transportere pasienten til UNN-Tromsø under pågående hjertelungeredning eller å rykke ut med ECMOteam. I de fleste tilfeller er transport under pågående hjertelungeredning raskest.

Algoritmen for inklusjon og eksklusjon av normoterme hjertestanspasienter utenfor UNN ser slik ut:

ECMO-HLR-algoritme

Merk særlig at tidskriteriet bortfaller dersom pasienten viser vedvarende tegn til liv under HLR/AHLR eller dersom han veksler mellom pulsgivende rytme og stans. I disse tilfellene er det tiden fra siste tegn til liv eller siste stans som er viktig.

Prognosen avhenger av kortest mulig hjertelungeredningstid, pH og laktat ved innkomst og tilstedeværelse av sjokkbar rytme initialt (1)

For pasienter med misstenkt hypoterm hjertestans har vi en egen Veilder for håntering av aksidentell hypotermi i Helse Nord

1. Debaty G, Babaz V, Durand M, Gaide-Chevronnay L, Fournel E, Blancher M, Bouvaist H, Chavanon O, Maignan M, Bouzat P, Albaladejo P, Labarère J. Prognostic factors for extracorporeal cardiopulmonary resuscitation recipients following out-of-hospital refractory cardiac arrest. A systematic review and meta-analysis. Resuscitation. 2017;112:1–10.