Pasienten er nedkjølt og har hjertestans

For pasienter der man misstenker hjertestans på grunn av nedkjøling gjelder Helse Nords Veileder for håndtering av aksidentell hypotermi

Veilder aksidentell hypotermi HN 2019

Aksidentell hypotermi